Till Avuvedisk Hälsovägledarutbildningen

Utbildningen erbjuds som Onlineutbildning tillsammans med workshop. Syftet är att ge kunskap om Ayurveda - livskunskap som ger dig förståelse för hur du skapar hälsa och själsligutveckling för egen del och för andras. Genom utbildningen får du erfarenhet av att vägleda klienter till mental och emotionell balans och en förbättrad livskvalité.
Utbildningen kan även genomföras för personlig utveckling och hälsa.
Läs mer
 Till Avuvedisk Yogavägledarutbildningen

Utbildningens syfte är att få kunskap om medicinisk yoga/kundaliniyoga, meditationer och andningsövningar och deras effekt och verkan utifrån ett yogiskt och ayurvedisk perspektiv.
Utbildningen är både en fristående utbildning för dig som vill hålla yogaklasser och ge individuella vägledningar i yoga och ayurveda men även en fördjupningsutbildning (komplement) till den Ayurvedisk Hälsovägledarutbildningen.
Utbildningen kan även genomföras för personlig utveckling och hälsa.
Läs mer
 Till Avuvedisk Grundkurs

Grundkursen är en Onlinekurs med workshop. En djupgående kurs som är till för att skapa hälsa och egen utveckling, samt att förstå grundprinciperna inom ayurveda. Kursen är dessutom start för dig som vill gå vidare och utbilda dig till Ayurvedisk Hälsovägledare eller/och Yogavägledare.
Läs mer
 Till Övriga Avuvediska Kurser

Här hittar du alla övriga kurser, tex olika behandlingskurser som Abhyanga, Marma m fl. Ayurvedisk Örtfarmakalogi mm. Återträffar för Hälsovägledare och Yogavägledare.
Läs mer

 Till Vedic Art

Vedic Art är en fantastisk konstart där vi skapar utrymme att släppa alla krav och inlåsta föreställningar och förväntningar. Med nyfiket hjärta inväntar och upptäcker vi vad för bilder som växer fram.
Sa det är en konstform som passar för alla från helt oerfaren till etablerad konstnär.
Läs mer
 Till Retreater

Det är en värdefull tid här på vår vackra jord så låt varje stund räknas. En tid att celebrera och glädjas, och att samlas i cirkeln, hämta livskraft genom yoga, sång och dans, till dig själv och med varandra!
Här hittar du en retreat som passar dig.
Läs mer
 Till Resor

Res med oss - Fira Livet, Fira Glädjen, Fira Dansen, Fira Yogan, Fira Äventyret i rörelse och stillhet med sång fran Hjärtat!
Läs mer
 Till Ayurveda School of Ancient Wisdom

Här hittar du mer information om lärare och företaget School of Ancient Wisdom.
Läs mer

Onlineutbildning till Ayurvedisk Hälsovägledare med Workshop!
Steg 4-12 tillgänglig på onlineportalen

Genom onlineutbildningen har du möjlighet att börja en djup och fin resa in i Ayurvedas visdom i ditt eget tempo, läsa och lyssna när tid och lust finns!

Det är mycket kunskap som delges under varje utbildningssteg.

Online kan du läsa och lyssna i den takt du mäktar med och framför allt så många gånger du behöver innan det nya sjunker in och lägger sig som en kunskap och erfarenhet.

Det är stora fördelar att alltid kunna bära med sig utbildningsmaterialet i din telefon eller dator. Det ger dig möjlighet att lyssna eller läsa när utrymme finns oavsett vart du befinner dig. Genom att allt det som har sagts under varje utbildningssteg finns online blir det en kvalitetssäkring av utbildningen. Inget missas eller går förlorat när fokus inte är på topp.

Workshopen kommer att ge dig möjlighet att praktisera och filosofera över den kunskap du erfar.Nu finns skolan på flera orter!

Duktiga och inspirerande Ayurveda Lärare erbjuder workshop till Online Grundkursen Steg 1-3!
Kanske finner du din vägledare nära dig eller väljer att resa dit det kallar dig?

Bakom rubriken "School of Ancient Wisdom" finner du mer information om skolans lärare.


Hur vi gör på School of Ancient Wisdom och ett Ayurvediskt perspektiv

Vi är inne i en tid av förändring, nu är det viktigare en någonsin att vara lugn i sinnet, stark i kroppen och immunförsvaret, att ha tillit till livet dvs det som sker. Hålla visionen om att ett nytt och hållbart liv föds fram för mänskligheten och Moder Jord.

Ayurveda tillhanda håller oss all kunskap om livets olika skeenden och skiften. Varför det som sker har skapats och hur det kan balanseras. Ayurveda och yoga ger oss verktyg hur vi kan hålla vår fysiska kropp och vårt sinne i balans. Därför känns det viktigare en någonsin att kunna fortsätta erbjuda kurser och utbildningar.

Vi har alla levt ett allt för hektiskt och okontrollerat liv under alltför lång tid. Enligt ayurveda ett rajasiskt ej hållbart liv varken för mänskligheten, djur eller natur. Tamas kommer för att bromsa upp, bryter ned det som inte är gångbart längre. I allt som existerar finns det tre egenskaperna Sattva, Rajas och Tamas. Sattva är det som är ljust rent, föder och supportar liv, det som är sunt och hälsosamt. Rajas är den eldkvalité som upprätthåller liv, för livet framåt men när elden inte kontrolleras blir den förödande, den bränner upp och förgör livet självt och tamas uppstår. Tamas är en egenskap som slår till när det destruktiva ohälsosamma i livet har tagit över, när elden behöver kontrolleras, bromsas upp. Tamas är den nedbrytande kraft som bl a skapar obalanser, sjukdomar och utbrändhet, så att livet kan återställas och födas på nytt.

När vi får tid över till reflektion i Varat hör vi Själen, den inneboende visdomen. Förhoppningsvis ger det oss insikt om hur vi kan leva och skapa ett hållbarare liv. Ur detta perspektiv är allt i sin ordning alltid, ja till och med kanske välkommet och positivt, när vi får stanna upp, få tid över till att se, känna, uppleva och framför allt reflektera över vad som är viktigt både personligen, för mänskligheten och moder Jord! Tid att välja NYTT något bättre, hållbarare levnadssätt som gagnar allt och alla!

Ayurveda den vediska vetenskapen har alla nycklar till ett hållbart liv!

När vi stannar upp och utvecklas helas Moder Jord <3
I kärleken till livet och allt det innehåller är det din personliga väg som gör skillnad <3
Namaste _/\_ - Kärleken i mig ser och ärar kärleken i dig <3


Ayurveda - Historisk bakgrund

Ayurveda kunskapen om livet, ayur- livet, veda - kunskapen eller vetenskapen. Ayurveda är en gammal visdom som kanske alltid funnits även om man säger att den har sitt ursprung 5000 - 6000 tusen år tillbaka i tiden. Men jag tror att den här visdomen är så grundläggande för livet, att alla visdoms kulturer i världen, inklusive vår, har den på ett eller annat sätt integrerad. Så som naturens egen visdom bör den alltid ha funnits mer eller mindre tillgänglig.

Kunskapen vidarebefordrades i muntlig tradition i poetisk versform, så att de skulle vara lättare att memorera och möjliga att sjunga och ej ge utrymme till personliga tolkningar och förändringar.

Att praktisera Ayurveda ger oss möjlighet att skapa glädje, hälsa och kreativt växande. Genom att studera Ayurveda så kan praktiskt taget varje människa få kunskapen om självläkning. Genom att balansera alla energier i kroppen kan sjukdomar elimineras


Ayurveda din väg till hälsa, balans och förnöjsamhet

Vi lever Ayurveda genom daglig Sadhana


Genom att börja dagen med yoga. Praktisera meditationer och andningstekniker som hjälper dig att leva ett mer harmoniskt och glädjefyllt liv.
Att följa årstidernas växlingar, hylla och sam skapa med månen, solen och jorden, genom medvetenhet och ceremonier, skapar du ett liv i samklang med den kraft som bär livet självt.

Workshopen ger dig möjlighet att praktisera och få härliga utvecklande möten mellan dig själv och andra deltagare.
Vi Önskar Dig Varmt Välkommen och ser fram emot att mötas online och i verkligheten!
Susanne Joy – Jennelie – Michaela - Anna - Carola


Ayurveda visar mig vägen till all den kunskap
jag har inom mig!
Ayurveda - Vägen till den Visa Jorden!

School of Ancient Wisdom School of Ancient Wisdom!

School of Ancient Wisdom! School of Ancient Wisdom!