Ayurvedisk Historia

Ayurveda har sitt ursprung i Indien och har tillämpats i Nepal, Tibet, Sri Lanka och Indonesien.

Namnet består av två ord i sanskrit, ayur som betyder liv och veda som betyder kunskap/vetenskap.

Livskunskap kommen ur djup meditation av högt utvecklade människor sk rishis. Kunskapen har en muntlig tradition som lärts ut i versform fram till dess de nedtecknades på 1500-800 f.Kr., texter som främst återfinns i Artharva veda.

Klassisk Ayurvedisk litteratur med verskommentarer av Charaka, Shusruta och Vagbhata är från 600-talet f. Kr. till 1000-talet e. Kr.

Ayurvedas ursprung går 5000 år tillbaka i tiden och anses vara ett av världens äldsta holistiska hälsosystem som spridits och påverkat både österländsk och västerländsk medicin.

I sin enkelhet baserad på naturens visdom, är den en gåva till oss människor i dagens samhälle.

Vi kan lära oss sambanden mellan vad som händer inom oss och det som sker i naturen och dra fördel av all dess kraft.

Syftet med Ayurveda är att lära oss hur våra liv kan påverkas, formas, förlängas och framförallt kontrolleras utan störningar av sjukdomar och åldrande.

Den ledande principen är att vår mentala själsliga kraft, utövar det största inflytandet på kroppen, när vi är i kontakt med vårt medvetande och har medvetandet i balans skapar vi frihet från kroppsliga störningar.

Ayurveda innehåller en helhet.