Kroppstypstest

De ayurvediska begreppen Vata, Pitta och Kapha har egenskaper som finns i alla människor och styr alla våra funktioner. Eftersom det finns i olika proportioner i olika människor ger det oss olikheter beroende på i vilken grad de dominerar.

Följande enkla frågar kan ge en viss vägledning när det gäller att välja samt förstå vad du mår bra av repektive inte mår bra av. Det kan gälla mat & dryck, dygns och årstidsrutiner mm. Vid en ayurvedisk hälsovägledning tas även hänsyn till eventuella obalanser du kan ha i Vata, Pitta resp. Kapha och som kanske inte framgår av dessa frågor.

Markera med siffror 1, 2, 3 i vilken grad och efter den karaktär du anser stämmer bäst på dig.

Sätt inte en siffra i mitten bara för att du har svårt att bedöma om du t ex har tunn eller kraftig benstomme. Jämför gärna med några andra personer eller låt någon annan hjälpa dig att bedöma.

Om två alternativ är likvärdiga, kan du dela upp poängen och ge en 1:a på vardera karaktären. Känner du dig mycket villrådig, sätt då åtminstone 1 poäng i Vata-kolumnen. Låt inte den horisontella summan överstiga 3.

Lär känna dig själv

Tips! Vid utskrift av test - välj i utskriftsformatvyn: skriv ut bilder och bakgrundsfärger!