Utbildning till Hälsovägledare/Hälsorådgivare
Steg 4-10

Att söka kunskap genom Ayurveda är att söka efter något mera för din och andras utveckling. När kunskaper integreras med erfarenhet och insikt, får du och andra mer visdom och större glädje i livet. Ayurveda ger oss ökad möjlighet att medvetet skapa det liv vi vill leva. För den aktive sökaren finns det alltid en lärare som väntar. Nu kan det vara din tur att som Hälsorådgivare/Hälsovägledare ta ett steg närmare dig själv och börja dela dina erfarenheter med andra!

Hälsorådgivare eller Hälsovägledare

Vi reder ut begreppen. Är det någon skillnad på en Hälsorådgivare och en Hälsovägledare? En Ayurvedisk Hälsorådgivare är samma sak som en Ayurvedisk Hälsovägledare. Kärt barn har många namn men verksamheten och kunskapen är oftast den samma. Det handlar om rådgivning och vägledning i samma paket. Inom Ayurveda har olika ”skolor” helt enkelt kommit att kalla utbildningen vid olika namn. Ayurvedaskolan Yantra har valt namnet Hälsovägledare då det känns mjukare att vägleda någon på sin väg tillsammans med klientens möjligheter och behov, en att ge råd hur vägens ska vandras. Genom att vägleda samskapar du tillsammans med klienten den väg som är den bästa att vandra och som ger bästa stöd på alla plan i det som är möjligt i nuet.

De första 3 stegen är en allmän grundkurs för egenvård och för att förstå grundprinciperna inom ayurveda. Under de 3 första stegen i 10-stegsutbildningen får du en bred, praktisk grund hur du tillämpar Ayurveda.

Inga förkunskaper behövs, men bra att ha läst en eller flera böcker före grundkursen så att alla begreppen inte är helt nya. Grundkursens bok Skapa din Hälsa med Ayurveda – Maivor Stigengreen är bra att läsa före kursstart, mer kurslitteratur kommer att rekommenderas under utbildningens gång.

Redan i steg 2 börjar du lära dig pulsavläsning och andra metoder för att urskilja ett hälsotillstånd ur ett ayurvediskt perspektiv.

Utbildningen omfattar teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet av olika människors behov och resurser. Baserat på Ayurvedas unika helhetssyn och förståelse för de biologiska funktioner och unika egenskaper som finns i varje människa såväl som i naturen.

Från och med steg 4 börjar utbildningen som fokuserar på de många olika områden inom hälsovägledning som behövs erfarenhet och kunskap om för att kunna vägleda.

Syftet är att kunna ge hälsofrämjande och livsutvecklande råd för optimal hälsa och livskvalitet fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligt.

Steg 4 till 6 och 9 omfattar två dagar vardera, steg 7 och 8, två och en halv dag och steg 10, fyra och en halv dag

Varje kurssteg inkluderar ett medicinskt/kundaliniyoga pass, andningsövningar och meditationer som stöd i den personliga processen och förankring av kunskapen fysiskt.

Kursinnehåll

Steg 4, 2 dagar
De 20 egenskaperna hos all fysisk materia relaterade till Vata, Pitta, Kapha. Skillnaden mellan födelsekonstitution och nuvarande tillstånd. Ur ingenting föds allting. Medvetandets subtila nivåer. Djupare delar av dig själv lär du känna i så väl teoretiska som praktiska övningar.
Intellektets, sinnets, sinnesorganens och handlingsorganens roll. Dessa belyses ur intressant synvinkel från sex olika filosofisystem enligt urgammal vetenskap.

Steg 5, 2 dagar
Metoder för utforskning enligt Nyaya, ett av de sex vediska filosofisystemen och hur du tillämpar dem enkelt och praktiskt i Ayurveda. Övning i att tolka olika personers hälsotillstånd.
Vi går igenom de åtta huvudområdena inom ayurvedisk hälsovård. Du förbereds nu för att dela med dig till andra av kunskap och erfarenhet.
Efter Steg 5 bör du räkna med att avsätta viss tid för praktikuppgifter hemma under ca 3 ½ månader, före nästa steg. Du får personlig vägledning i och genomgång av dina uppgifter före Steg 6.

Efter steg 5 är det möjligt att komplettera Hälsovägledarutbildningen, eller att välja fortsätta med Yogavägledarutbildningen och möjlighet att lära de olika massageteknikerna.

Yogavägledarutbildningen ger fördjupningskunskap om det du lärt dig i Hälsovägledarutbildningen och ännu fler verktyg att hjälpa klienter till en balanserad hälsa både fysiskt som mentalt/psykiskt med yogans alla tekniker. Yogavägledarutbildningen ger dig kunskap att ge individuellt anpassade yogapass, meditationer och andningsövningar till klienten och att hålla yoga för större grupper

Steg 6, 2 dagar
Insikter och erfarenheter av praktikuppgifterna efter Steg 5.
Vata-, Pitta-, Kapha-konstitutioner och de mentala tillstånden Sattva, Rajas, Tamas.
Fördjupad kunskap om de sex stadierna av sjukdomstillstånd relaterade till kroppens vävnader.
Din roll som hälsovägledare sedd ur klassisk ayurvedisk synvinkel och i modern tillämpning.
Primära och sekundära sjukdomsorsaker.
Nya erfarenheter av och förklaringar till övriga metoder för hälsoundersökning, fler delar/nivåer av pulsavläsning.

Steg 7, 2,5 dagar
Förberedelse för mer omfattande personlig hälsovägledning.
Genomgång och tillämpning av ayurvediska hälsoformulär.
Övergripande åtgärder för fysisk, mental, känslomässig och andlig balans.
Praktiskt öva på hälsovägledning och få ”feed back” av varandra. Ni ger varandra Hälsovägledning och kommer sedan att följa varandras utveckling och ge personligt stöd under resterande utbildningstid i grupper om två och tre.
Skriftlig uppgift som du får personlig genomgång av.

Mellan Steg 7 och 8 får du nya praktikuppgifter att utföra hemma. Personlig genomgång av praktikuppgifterna före Steg 8.

Steg 8, 2,5 dagar
Insikter och erfarenheter av praktikuppgifterna efter Steg 7. Genomgång av fallbeskrivningar.
Fördjupad förståelse för de 15 subdoshornas funktion även på känslomässigt och mentalt plan.
Viktiga faktorer i samband med föda, t ex dess natur, beredning, kombinationer mm. Farmakologi (Dravyaguna).
Födans och örternas smaker och egenskaper. Dess effekter fysiskt, känslomässigt, andligt och mentalt. Inte bara det vi uppfattar subjektivt utan även effekten efter förbränningen.
Vägledning för att bryta oönskade vanor och beroenden, t ex rökavvänjning. Hur du instruerar andra i andningsövningar.

Steg 9, 2 dagar
Orsaker till störningar i kroppens större och mindre kanalsystem.
Övergripande klassificering av funktionella störningar. Bedömning av personers mentala och fysiska styrka för att avgöra lämpliga åtgärder vid obalanser.
Den djupgående förädlingsprocessen i kroppens sju vävnader (Dhatus) och dess tidsaspekter.
Den näringsmässiga omvandlingen till s k Upa-dhatus. Uppbyggnad och nedbrytning.
Nya praktikuppgifter med personlig genomgång.

Steg 10, 2,5+2 dagar
Erfarenheter av praktikuppgifter.
Mer detaljerad ayurvedisk klassificering av funktionella störningar.
Sammanfattande genomgång av orsaker, symptom och åtgärder. Detta speciellt med inriktning på hög livskvalitet och kärleksfull, mänsklig utveckling sett ur ayurvediskt helhetsperspektiv.
Översikt av den vediska vetenskapens djup och bredd.
Avslutande skriftlig uppgift.

2:a helgen i steg 10
Individuell genomgång och ”feed back” av den skriftliga uppgiften.
Genomgång av praktiska arbetsrutiner och juridiska möjligheter och begränsningar.
Sista helgen Diplomering, Ceremoni och Firande!

Du är nu redo att låta andra få del av glädjen, ljuset och erfarenheten från ditt inre. Du är beredd att möta människor med skiftande behov och kan göra det på ett enkelt, naturligt sätt. Du är en värdefull vägvisare i många människors liv!

”Att lära sig, är att finna det du redan vet. Handling är att visa att du vet och låta andra upptäcka, att de också vet.”

Hela utbildningen till Ayurvedisk Hälsovägledare/Hälsorådgivare tar ca 1½ år.

Kursstrukturen i utbildningen har utformats i samråd med professor L M Singh, som i många år varit rektor för Ayurveda-institutionen vid BHU, Banaras Hindu University, ett av Indiens största universitet.

Ayurvedaskolan Yantra på Gåvotomta, har de senaste åren fördjupat och uppdaterat kursmaterialet som nu är mer omfattande och har större dokumentering!.

Basmedicinsk utbildning är lämplig att läsa för dig som efter steg 10 vill arbeta yrkesmässigt.

Efter genomförd utbildning finns det möjlighet att ansöka om medlemskap hos SFKM - Skandinaviska Förbundet Komplementär Medicin. Som medlem i SFKM kan du ansöka om stipendier och försäkra ditt företag.
Se SFKMs hemsida .

Basmedicinsk distanskursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper i de viktiga funktionerna i kroppen. Till kursen ingår en digital version av boken Grundmedicin 1 och 2. Läs mer på: på denna länk.

Elever är välkomna att gå om stegen kostnadsfritt i mån av plats!

Logi

Gemensamt boende för kursdeltagare på kursgården "Gåvotomta".

Pris:
- Enkelrum 450kr per natt
- Delat rum 300kr per natt och bädd
- Par i dubbelsäng 275kr per natt och person

Kost

Under utbildningsdagarna serveras frukost, lunch och kvällsmat. Frukt och örtteer finns alltid tillgängligt. All mat är vegetarisk, ekologisk och närodlad.

Pris:
- 375 kr per kursdag
- Extra 100 kr för kvällssoppa och frukost vid ankomst dagen före kursen

Plats

Yantra AyurVeda AB, Kursgård, Adelöv Gåvotomta 1, 573 98 Tranås.

Resväg

Buss eller tåg till Jönköping, sedan med lokaltrafik buss 101 från Jönköping till Gränna och buss 120 till Adelöv. Från Tranås Lokaltrafik buss 120 till Adelöv.
Kursdeltagarna hämtas vid busshållplats Adelöv - Marknadsplats

Ankomst med bil från E4, ta avfart Gränna/Tranås, kör mot Tranås väg 133, efter ca 1,5 mil sväng vänster avfart Adelöv. Kör ca 1 km ta första avfarten till höger, Gåvotomta första huset på vänster sida.
Med bil från Tranås väg 133, ta avfart mot Adelöv, efter ca 1 km på höger sida Gåvotomta.

Lärare

Susanne Montelius

Kursbetalning

Hälsovägledarutbildningen (Steg 4-10) kostar 19200 kr.

För anmälan till hela Hälsovägledarutbildningen inbetalas anmälningsavgift på 4000 kr för steg 4-10. Anmälningsavgiften är inkluderad i kursavgiften. Anmälan är bindande och ett kvitto för betald anmälningsavgift mailas till dig.

Resterande kursavgift enligt kursbeskrivning faktureras till dig med slutbetalning senast 7 dagar före kursstart.

Eller enligt personlig överenskommelse om delbetalning av utbildningen per månad, läs mer nedan

Påbörjad kurs ska slutbetalas och kan genomföras vid senare tillfälle om förhinder uppkommer under utbildningen.

Betalning sker till Bankgiro 5279-6364. Skriv vilka utbildning betalningen avser och kursstart på inbetalningen eller fakturanummer.

Avbokning

Vid eventuell avbokning betalas anmälningsavgiften ej tillbaka, men du kan välja att flytta fram din inbetalda anmälningsavgift till nästa kurstillfälle.

Om hela kursavgiften är inbetald och sjukdom eller annat hinder uppstår betalas kursavgift minus anmälningsavgift tillbaka om avbokningen sker tidigare än 1 vecka före kursstart. Vid senare avbokning betalas inget tillbaka, men det är automatiskt kostnadsfritt för dig att gå kursen vid nästa kurstillfälle.

Rabatter

Rabatter ges för utvalda kursdelar vid full betalning (anmälningsavgift och kursavgift för alla steg) minst 6 veckor före första kursdatum:

 Utbildning  Rabatt
 Ayurvedisk Hälsovägledare (Steg 4-10)   19200 kr  5%

(Kostnader för praktikuppgifter mm tillkommer)

Hör av dig i god tid om du vill nyttja utbildningsrabatten så faktureringen av rabatterad kurs kan ske i tid.

Delbetalning

Det finns en delbetalningsplan för steg 4-10 Ayurvedisk Hälsovägledare:

Utbildningens samtliga 7 steg inkl praktikuppgifter:
Anmälningsavgift obligatorisk 4000 kr resterande belopp vid delbetalning 12 månader 1550 kr per månad (totalt: 18600 kr).

Det finns även en delbetalningsplan för steg 1-10 Ayurvedisk Hälsovägledare:

Utbildningens samtliga 10 steg inkl praktikuppgifter:
Anmälningsavgift obligatorisk 5500 kr resterande belopp vid delbetalning 15 månader 1600 kr per månad (totalt: 24000 kr).

Om det finns önskemål om en annan avbetalningsplan, kontakta Susanne för personligt upplägg.

Markera isåfall "Önskemål om delbetalning" i anmälningsformuläret.

Anmälan

Utbildningsplats reserveras efter anmälningsavgiften på 4000 kr för hela utbildningen är inbetald till Bankgiro 5279-6364. Anmälningsavgiften är inkluderad i kursavgiften. Anmälan är bindande och anmälningsavgiften flyttas fram till nästa kurstillfälle vid förhinder. Ett inbetalningskvittot över betald anmälningsavgift skickas till dig.

Anmälan sker via hemsidans anmälningsformulär, välj utbildningsdatum, skriv namn, mailadress, hemadress, telefonnummer och kryssa ev. önskemål om delbetalning eller anmäl dig via telefon till Susanne Montelius tel 073 201 75 31.