Ayurvedisk Hälsovägledare Steg 10

Kursinnehållet är en yrkesinriktad fortsättning till Hälsovägledare.

Utbildningen omfattar teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet av olika människors behov och resurser. Baserat på Ayurvedas unika helhetssyn och förståelse för de biologiska funktioner och unika egenskaper som finns i varje människa såväl som i naturen.

Syftet är att kunna ge hälsofrämjande och livsutvecklande råd för optimal hälsa och livskvalitet fysiskt, mentalt, känslomässigt och andligt.

Steg 10, omfattar 2 respektive 2,5 dagar per tillfälle, sammanlagt 4,5 dagar.

Kurssteget inkluderar ett medicinsk/kundaliniyoga pass, andningsövningar och meditationer.

Steg 10

 Kursinnehåll
 • Genomgång av erfarenheter med praktikexempel.
 • Mer detaljerad ayurvedisk klassificering av funktionella störningar.
 • Sammanfattande genomgång av orsaker, symptom och åtgärder. Detta speciellt med inriktning på hög livskvalitet och kärleksfull, mänsklig utveckling sett ur ayurvediskt helhetsperspektiv.
 • Översikt av den vediska vetenskapens djup och bredd.
 • Avslutande skriftlig uppgift med individuell genomgång och bedömning.
 • Genomgång av praktiska arbetsrutiner och juridiska möjligheter och begränsningar.
 • Du är nu redo att låta andra få del av glädjen, ljuset och erfarenheten från ditt inre. Du är beredd att möta människor med skiftande behov och kan göra det på ett enkelt, naturligt sätt. Du är en värdefull vägvisare i många människors liv.
 • "Att lära sig, är att finna det du redan vet. Handling är att visa att du vet och låta andra upptäcka, att de också vet."
 Kursledare
   Susanne Montelius
 Kurslängd
   2,5+2 dagar
 Kursavgift
   4900 kr inkl. moms (inkluderar 1000 kr anmälningsavgift)
 Kurstillfällen
 • 15-17 September samt 7-8 Oktober 2017

 • Steg 10 delas upp i 2 helger varav första helgen avslutas med skriftlig uppgift och andra helgen med personlig genomgång och feed back med gemensam avslutningsceremoni och diplomering.
  Observera, start första helg redan fredag kl 12:30 med lunch
 Plats
   Yantra Ayurveda Kursgård
   Adelöv Gåvotomta 1, 573 98 Tranås
 Boende på kursgården
 • Kostnader för kost & logi tillkommer.
 • Boende i delat rum 300kr/natt
  Boende i enkelrum 450kr/natt (först till kvarn)
  Boende för par i dubbelsäng 275kr/natt och person
 • Ekologisk vegetarisk kost 375kr/kursdag

Efter genomförd utbildning finns det möjlighet att ansöka om medlemskap hos SFKM - Skandinaviska Förbundet Komplementär Medicin. Som medlem i SFKM kan du ansöka om stipendie och försäkra ditt företag.
Se SFKMs hemsida .

Basmedicinsk grundkurs kompletteras under eller efter utbildningen. Ytterligare information om SFKMs basmedicinska utbildning 320 tim på distans finns på denna länk.

För att erhålla diplom ska samtliga steg inkl. praktikuppgifter och skriftlig uppgift vara klara och godkända.

Anmälan

Obligatorisk anmälningsavgift är 500 kr per utbildningssteg. Anmälningsavgiften är bindande och betalas in samtidigt med kursanmälan till Bankgiro 5279-6364. Efter inbetalningen är din plats i utbildningen säkrad. Ett inbetalningskvittot över betald anmälningsavgift skickas till dig.

Anmälan sker via hemsidans anmälningsformulär, skriv namn, telefonnummer, mailadress, hemadress, kursdatum och önskemål om ev delbetalning och boende eller anmäl dig via telefon till Susanne Montelius tel 073 201 75 31.