Utbildning Ayurvedisk Yogavägledare (5 Steg)

Ny Kursstart den 11–13 januari 2019

En utbildning för dig som är färdig utbildad Hälsovägledare eller är under utbildning. För att påbörja kursen behöver grundkursens 5 steg vara klara.

Diplomering till Ayurvedisk Yogavägledare efter samtliga kurssteg och godkända praktikuppgifter.

Utbildningen ger dig möjlighet att ge dina klienter tillsammans med hälsovägledning specifika yogapass, meditationer och andningsövningar kopplade till dosha/or, subdosha/or och dess obalanser. Yogatekniker att balansera kropp, sinne och emotioner. Utbildningen innehåller yoga pass som är stressreducerande, mentalt och fysiskt stärkande, meditationer och andningsövningar. Som Ayurvedisk Yogavägledare kan du även erbjuda yogapass till mindre eller större grupper.

De olika kursstegen ger kunskap om hur man balanserar Vata-, Pitta- och Kaphas konstitution och i dess årstid. De enskilda stegen ger dig övningar/tekniker som hjälper till att balansera och integrera elementen, vilket i sin tur skapar balans i kropp, sinne och känslor.

Alla yogapass, meditationer och andningsövningar är baserade på Kundalini yogans (medicinska yogans) kompletta yogasystem, som integrerar positioner med specifika andningstekniker och mantra, kunskapen om ljudvibrationernas läkande kraft. Kundalini yogan anpassas alltid till individen där fokus ligger på varat i övningarna.

Ayurveda och yoga är ett oskiljaktigt team som samskapar i att skapa balans i våra liv.

Ayurveda och yoga är uråldriga livsdiscipliner och ovärderlig kunskap i våra liv idag.

Att praktisera o studera ayurveda ger oss kunskap om självläkning och att praktisera yoga skapar förening mellan kropp, sinne och själ så självläkning kan komma tillstånd. Att skapa frihet och andlig utveckling är ayurveda fundamentet och yoga är kroppen. Det är viktigt att förstå ayurveda för att kunna uppleva de praktiska av yogan.

Utbildningsstegen är anpassade efter de årstider doshorna är kopplade till och hjälper således till att balansera V P K i dess egen årstid.

Utbildningen ger dig kunskap om kundalini yogans alla positioner, vad dessa har för inverkan psykiskt, fysiskt och hur de påverkar vårt chakra system, olika andningstekniker, kroppslås, mudras, dristhi och yogapass och tekniker att balanser Vata, Pitta, Kapha, dess subdoshor och chakrasystem.

Varje steg innehåller en djupgående sammanställning av V P K och dess underavdelningar- subdoshorna, i balans och obalans och olika tekniker för att finna balans i de specifika områdena.

Ett Omfattande kursmaterial på svenska.

Steg 1 till 3 omfattar 3 dagar vardera och steg 4, 4 dagar och steg 5, 2,5 dagar.

Kursinnehåll

Steg 1 - Vata och dess 5 subdoshor, 3 dagar (vinter)
Vi praktiserar balanserande yogapass, meditationer och andningsövningar för Vatas 5 vajus dvs dess subdoshor. Teori och förståelse av övningarna och fördjupad kunskap om teknikernas effekt på kropp och sinne. Kundalini yogans Andningstekniker. Kunskap om mantrans och meditationens inverkan. Balansering mellan Prana och Apana, de olika kroppslåsen. Reningstekniker för Vata. Neti - nässköljning.

Steg 2 - Kapha och dess subdoshor, 3 dagar (vår)
Vi praktiserar balanserande yogapass, meditationer och andningsövningar för Kapha och dess subdoshors. Teori och förståelse av övningarna och fördjupad kunskap av teknikernas effekt på kropp och sinne. Genomgång av kundalini yogans alla positioner och vad de har för effekter på sinnet, kroppen och chakrasystemet. Reningstekniker för våren, för att stödja den inneboende spontana utrensningen.

Steg 3 - Pitta och dess subdoshor, 3 dagar (sommar)
Vi praktiserar balanserande yogapass, meditationer och andningsövningar för Pitta och dess subdoshors. Teori och förståelse av övningarna och fördjupad kunskap av teknikernas effekt på kropp och sinne. Genomgång av mudras och dristhi.

Steg 4 - Chakran och dess sammankoppling med elementen, 4 dagar
Vi praktiserar Chakra balanserande yogapass, meditationer och andningsövningar. Teori och förståelse av övningarna och fördjupad kunskap av teknikernas effekt på kropp och sinne. Fördjupad kunskap om Chakrasystemet.

Under utbildning till Ayurvedisk Yogavägledare ingår det praktikuppgifter efter steg 1 till 4.
Praktisera yogapassen och instruera klienter/grupper. Dokumentera erfarenheter och dela med dig. Mellan varje steg, har vi en till två webinar möten, där frågor tas upp och erfarenheter delas.
En sluten FB grupp att ta upp frågor och dela med dig av erfarenheter.

Steg 5 - Diplomeringshelg, 2,5 dagar
Slutredovisning inför diplomering: Förbereda ett yogapass anpassat till en specifik klientsituation, dominerande årstid, V P K balanserande eller årstid och instruera passet till gruppen. Sammanställa och dela med dig av de kunskaper och erfarenheter som erhållets under utbildningen.
Diplomeringsceremoni

Hela utbildningen till Ayurvedisk Yogavägledare tar ca 10 månader, exkl. Ayurveda hälsovägledare kursstegen 1–5.

Efter genomförd Hälsovägledarutbildning finns det möjlighet att ansöka om medlemskap hos SFKM - Skandinaviska Förbundet Komplementär Medicin.
.
Som medlem i SFKM kan du ansöka om stipendier och försäkra ditt företag.

Logi

Gemensamt boende för kursdeltagare på kursgården "Gåvotomta".

Pris för 3 dagar helpension:
- Mat och boende delat rum 1725kr
- Mat och boende enkelrum 2025kr
- Mat och boende för par i dubbelsäng 1675kr per person

Kost

Under utbildningsdagarna serveras frukost, lunch och kvällsmat. Frukt och örtteer finns alltid tillgängligt. All mat är vegetarisk, ekologisk och närodlad.

Pris för ankomst dagen före kursstart:
- 100 kr för kvällssoppa och frukost, plus kostnad för extra natt

Plats

Yantra AyurVeda AB, Kursgård, Adelöv Gåvotomta 1, 573 98 Tranås.

Resväg

Buss eller tåg till Jönköping, sedan med lokaltrafik buss 101 från Jönköping till Gränna och buss 120 till Adelöv. Från Tranås Lokaltrafik buss 120 till Adelöv.
Kursdeltagarna hämtas vid busshållplats Adelöv - Marknadsplats

Ankomst med bil från E4, ta avfart Gränna/Tranås, kör mot Tranås väg 133, efter ca 1,5 mil sväng vänster avfart Adelöv. Kör ca 1 km ta första avfarten till höger, Gåvotomta första huset på vänster sida.
Med bil från Tranås väg 133, ta avfart mot Adelöv, efter ca 1 km på höger sida Gåvotomta.

Lärare

Susanne Montelius

Kursbetalning

Utbildningsplats reserveras efter anmälningsavgiften på 3750 kr för utbildningen är inbetald till Bankgiro 5279-6364. Anmälningsavgiften är inkluderad i kursavgiften. Anmälan är bindande och ett inbetalningskvittot över betald anmälningsavgift skickas till dig.

Resterande kursavgift enligt kursbeskrivning faktureras till dig med slutbetalning senast 7 dagar före kursstart.

Betalning sker till Bankgiro 5279-6364. Skriv vilken utbildning betalningen avser, din mailadress på inbetalningen respektive fakturanummer.
Efter steg 1–4 tillkommer debitering för praktikgenomgång och webinarmöten 750kr per steg.

Avbokning

Vid eventuell avbokning betalas anmälningsavgiften ej tillbaka, automatiskt flyttas anmälningsavgiften fram till nästa kursstart. Påbörjad kurs ska slutbetalas vid förhinder under utbildningen och kan genomföras vid senare tillfälle

Om hela kursavgiften är inbetald och sjukdom eller annat hinder uppstår betalas kursavgift minus anmälningsavgift tillbaka om avbokningen sker tidigare än 1 vecka före kursstart. Vid senare avbokning betalas inget tillbaka, men det är automatiskt kostnadsfritt att gå kursen vid nästa kurstillfälle.

Rabatter

Rabatter ges för utvalda kursdelar vid full betalning (anmälningsavgift och kursavgift för alla steg) minst 6 veckor före första kursdatum:

 Utbildning  Rabatt
 Ayurvedisk Yogavägledare (Steg 1-5) 20800kr  5%

(Kostnader för praktikuppgifter mm tillkommer)

Hör av dig i god tid om du vill nyttja utbildningsrabatten så faktureringen av rabatterad kurs kan ske i tid.

Delbetalning

Det finns en delbetalningsplan för steg 1-5 Ayurvedisk Yogavägledare:

Utbildningens samtliga 5 steg inkl praktikuppgifter:
Anmälningsavgift obligatorisk 3750 kr resterande belopp 20050 kr,
vid delbetalning 10 månader 2200 kr per månad (totalt: 22000 kr).

Om det finns önskemål om en annan avbetalningsplan, kontakta Susanne för personligt upplägg.

Markera isåfall "Önskemål om delbetalning" i anmälningsformuläret.

Anmälan

Utbildningsplats reserveras efter anmälningsavgiften på 3750 kr för utbildningen är inbetald till Bankgiro 5279-6364. Anmälningsavgiften är inkluderad i kursavgiften. Anmälan är bindande och anmälningsavgiften flyttas fram till nästa kurstillfälle vid förhinder. Ett inbetalningskvittot över betald anmälningsavgift skickas till dig.

Anmälan sker via hemsidans anmälningsformulär, välj utbildningsdatum, skriv namn, mailadress, hemadress, telefonnummer och kryssa ev. önskemål om delbetalning eller anmäl dig via telefon till Susanne Montelius tel 073 201 75 31.