Utbildning till Yogavägledare (5 Steg)

Utbildning för dig som är färdig utbildad Hälsovägledare eller är under utbildning. Diplomering till Ayurvedisk Hälso- och Yogavägledare efter samtliga kurssteg och godkända praktikuppgifter.

Utbildningen ger dig möjlighet att ge dina klienter tillsammans med en hälsovägledning specifika yogapass, meditationer och andningsövningar kopplade till dosha/or, subdosha/or och dess obalanser. Yogatekniker att balansera kropp, sinne och emotioner. Utbildningen innehåller även stressreducerande pass, meditationer och andningsövningar kopplade till VPK.

Enstaka kurssteg kan även väljas om du har gått grundkursen 3 steg. Välj Vata-, Pitta- eller Kaphasteg efter din kroppskonstitution. De enskilda stegen ger dig övningar/tekniker som hjälper dig att balansera och integrera dina element, vilket i sin tur skapar balans i kropp, sinne och känslor.

Alla yogapass, meditationer och andningsövningar är baserade på Kundaliniyogans (medicinska yogans) kompletta yogasystem, som integrerar positioner med andning, och mantra-kunskapen om ljudvibrationernas läkande kraft. Kundaliniyogan anpassas alltid till individen där fokus ligger på varat i övningarna.

Ayurveda och yoga är ett oskiljaktigt team som samskapar balans i våra liv.

Ayurveda och yoga är uråldriga livsdiscipliner.

Att praktisera o studera ayurveda ger oss kunskap om självläkning och att praktisera yoga skapar förening mellan kropp, sinne och själ så självläkning kan komma tillstånd. Att skapa frihet och andlig utveckling är ayurveda fundamentet och yoga är kroppen. Det är viktigt att förstå ayurveda för att kunna uppleva de praktiska av yogan.

Utbildningsstegen är anpassade efter de årstider doshorna är kopplade till och hjälper således till att balansera VPK i dess egen årstid.
Steg 1 till 4 omfattar 3 dagar vardera och steg 5, 2,5 dagar.

Kursinnehåll

Steg 1 - Vata och dess 5 subdoshor, 3 dagar
Vi praktiserar balanserande yogapass, meditationer och andningsövningar för Vatas 5 vajus och dess subdoshor. Teori och förståelse av övningarna och fördjupad kunskap om teknikernas effekt på kropp och sinne.

Steg 2 - Kapha och dess subdoshor, 3 dagar
Vi praktiserar balanserande yogapass, meditationer och andningsövningar för Kapha och dess subdoshors. Teori och förståelse av övningarna och fördjupad kunskap av teknikernas effekt på kropp och sinne.

Steg 3 - Pitta och dess subdoshor, 3 dagar
Vi praktiserar balanserande yogapass, meditationer och andningsövningar för Pitta och dess subdoshors. Teori och förståelse av övningarna och fördjupad kunskap av teknikernas effekt på kropp och sinne.

Steg 4 - Chakran och dess sammankoppling med elementen, 3 dagar
Vi praktiserar Chakra balanserande yogapass, meditationer och andningsövningar. Teori och förståelse av övningarna och fördjupad kunskap av teknikernas effekt på kropp och sinne.

Under utbildning till Ayurvedisk Hälso- och Yogavägledare ingår det praktikuppgifter mellan steg 1 till 4.
Praktisera yogapassen och instruera klienter. Dokumentera erfarenheter och dela med dig. Mellan varje steg, har vi en till två webinar möten, där frågor tas upp och erfarenheter delas.

Steg 5 - Diplomeringshelg, 2,5 dagar
Slutredovisning inför diplomering: Förbereda ett yogapass anpassat till en specifik klient situation och instruera passet till gruppen. Sammanställa och dela med dig av de kunskaper som erhållets under utbildningen.
Diplomerings ceremoni

Hela utbildningen till Ayurvedisk Hälso- och Yogavägledare tar ca 10 månader.

Efter genomförd utbildning finns det möjlighet att ansöka om medlemskap hos SFKM - Skandinaviska Förbundet Komplementär Medicin. Som medlem i SFKM kan du ansöka om stipendie och försäkra ditt företag.
Se SFKMs hemsida .
Genom förbundet kan du även läsa Basmedicin SFKM’s grundkurs i basmedicin, TBM.

Basmedicinsk distanskursen syftar till att ge dig grundläggande kunskaper i de viktiga funktionerna i kroppen. Till kursen ingår en digital version av boken Grundmedicin 1 och 2. Läs mer på: på denna länk.

Elever är välkomna att gå om stegen kostnadsfritt i mån av plats!

Logi

Gemensamt boende för kursdeltagare på kursgården "Gåvotomta".

Pris:
- Enkelrum 450kr per natt
- Delat rum 300kr per natt och bädd
- Par i dubbelsäng 275kr per natt och person

Kost

Under utbildningsdagarna serveras frukost, lunch och kvällsmat. Frukt och örtteer finns alltid tillgängligt. All mat är vegetarisk, ekologisk och närodlad.

Pris:
- 375 kr per kursdag
- Extra 100 kr för kvällssoppa och frukost vid ankomst dagen före kursen

Plats

Yantra AyurVeda AB, Kursgård, Adelöv Gåvotomta 1, 573 98 Tranås.

Resväg

Buss eller tåg till Jönköping, sedan med lokaltrafik buss 101 från Jönköping till Gränna och buss 120 till Adelöv. Från Tranås Lokaltrafik buss 120 till Adelöv.
Kursdeltagarna hämtas vid busshållplats Adelöv - Marknadsplats

Ankomst med bil från E4, ta avfart Gränna/Tranås, kör mot Tranås väg 133, efter ca 1,5 mil sväng vänster avfart Adelöv. Kör ca 1 km ta första avfarten till höger, Gåvotomta första huset på vänster sida.
Med bil från Tranås väg 133, ta avfart mot Adelöv, efter ca 1 km på höger sida Gåvotomta.

Lärare

Susanne Montelius

Anmälan

Anmälan sker via hemsidans anmälningsformulär, skriv namn, telefonnummer, mailadress, hemadress, kursdatum och önskemål om ev delbetalning och boende eller anmäl dig via telefon till Susanne Montelius tel 073 201 75 31.