Utbildning till Ayurvedisk Yogavägledare (5 Steg)

Kursstart den 12 – 14 januari 2018

En utbildning för dig som är färdig utbildad Hälsovägledare eller är under utbildning. För att påbörja kursen behöver grundkursens 3 steg vara klara. Diplomering till Ayurvedisk Yogavägledare efter samtliga kurssteg och godkända praktikuppgifter.

Utbildningen ger dig möjlighet att ge dina klienter tillsammans med en hälsovägledning specifika yogapass, meditationer och andningsövningar kopplade till dosha/or, subdosha/or och dess obalanser. Yogatekniker att balansera kropp, sinne och emotioner. Utbildningen innehåller även stressreducerande pass, meditationer och andningsövningar. Som Ayurvedisk Yogavägledare kan du även erbjuda yogapass till grupper.

Enstaka kurssteg kan även väljas om du har gått grundkursen 3 steg. Välj Vata-, Pitta- eller Kaphas steg efter din konstitution. De enskilda stegen ger dig övningar/tekniker som hjälper dig att balansera och integrera dina element, vilket i sin tur skapar balans i kropp, sinne och känslor.

Alla yogapass, meditationer och andningsövningar är baserade på Kundaliniyogans (medicinska yogans) kompletta yogasystem, som integrerar positioner med andning, och mantra-kunskapen om ljudvibrationernas läkande kraft. Kundaliniyogan anpassas alltid till individen där fokus ligger på varat i övningarnaeda och yoga är ett oskiljaktigt team som samskapar balans i våra liv.

Ayurveda och yoga är ett oskiljaktigt team som samskapar i att skapa balans i våra liv.

Ayurveda och yoga är uråldriga livsdiscipliner.

Att praktisera o studera ayurveda ger oss kunskap om självläkning och att praktisera yoga skapar förening mellan kropp, sinne och själ så självläkning kan komma tillstånd. Att skapa frihet och andlig utveckling är ayurveda fundamentet och yoga är kroppen. Det är viktigt att förstå ayurveda för att kunna uppleva de praktiska av yogan.

Utbildningsstegen är anpassade efter de årstider doshorna är kopplade till och hjälper således till att balansera VPK i dess egen årstid.
Steg 1 till 4 omfattar 3 dagar vardera och steg 5, 2,5 dagar

Kursinnehåll

Steg 1 - Vata och dess 5 subdoshor, 3 dagar
Vi praktiserar balanserande yogapass, meditationer och andningsövningar för Vatas 5 vajus dvs dess subdoshor. Teori och förståelse av övningarna och fördjupad kunskap om teknikernas effekt på kropp och sinne.

Steg 2 - Kapha och dess subdoshor, 3 dagar
Vi praktiserar balanserande yogapass, meditationer och andningsövningar för Kapha och dess subdoshors. Teori och förståelse av övningarna och fördjupad kunskap av teknikernas effekt på kropp och sinne.

Steg 3 - Pitta och dess subdoshor, 3 dagar
Vi praktiserar balanserande yogapass, meditationer och andningsövningar för Pitta och dess subdoshors. Teori och förståelse av övningarna och fördjupad kunskap av teknikernas effekt på kropp och sinne.

Steg 4 - Chakran och dess sammankoppling med elementen, 3 dagar
Vi praktiserar Chakra balanserande yogapass, meditationer och andningsövningar. Teori och förståelse av övningarna och fördjupad kunskap av teknikernas effekt på kropp och sinne.

Under utbildning till Ayurvedisk Hälso- och Yogavägledare ingår det praktikuppgifter efter steg 1 till 4.
Praktisera yogapassen och instruera klienter/grupper. Dokumentera erfarenheter och dela med dig. Mellan varje steg, har vi en till två webinar möten, där frågor tas upp och erfarenheter delas.

Steg 5 - Diplomeringshelg, 2,5 dagar
Slutredovisning inför diplomering: Förbereda ett yogapass anpassat till en specifik klientsituation och instruera passet till gruppen. Sammanställa och dela med dig av de kunskaper som erhållets under utbildningen.
Diplomeringsceremoni

Hela utbildningen till Ayurvedisk Yogavägledare tar ca 10 månader.

Efter genomförd Hälsovägledarutbildning finns det möjlighet att ansöka om medlemskap hos SFKM - Skandinaviska Förbundet Komplementär Medicin.
.
Som medlem i SFKM kan du ansöka om stipendier och försäkra ditt företag.

Logi

Gemensamt boende för kursdeltagare på kursgården "Gåvotomta".

Pris för 3 dagar helpension:
- Mat och boende delat rum 1725kr
- Mat och boende enkelrum 2025kr
- Mat och boende för par i dubbelsäng 1675kr per person

Kost

Under utbildningsdagarna serveras frukost, lunch och kvällsmat. Frukt och örtteer finns alltid tillgängligt. All mat är vegetarisk, ekologisk och närodlad.

Pris för ankomst dagen före kursstart:
- 100 kr för kvällssoppa och frukost, plus kostnad för extra natt

Plats

Yantra AyurVeda AB, Kursgård, Adelöv Gåvotomta 1, 573 98 Tranås.

Resväg

Buss eller tåg till Jönköping, sedan med lokaltrafik buss 101 från Jönköping till Gränna och buss 120 till Adelöv. Från Tranås Lokaltrafik buss 120 till Adelöv.
Kursdeltagarna hämtas vid busshållplats Adelöv - Marknadsplats

Ankomst med bil från E4, ta avfart Gränna/Tranås, kör mot Tranås väg 133, efter ca 1,5 mil sväng vänster avfart Adelöv. Kör ca 1 km ta första avfarten till höger, Gåvotomta första huset på vänster sida.
Med bil från Tranås väg 133, ta avfart mot Adelöv, efter ca 1 km på höger sida Gåvotomta.

Lärare

Susanne Montelius

Kursbetalning

Yogavägledarutbildningen (Steg 1-5) kostar 16500 kr.

Utbildningsplats reserveras efter anmälningsavgiften på 500 kr per utbildningssteg eller 2500 kr för hela utbildningen är inbetald till Bankgiro 5279-6364. Anmälningsavgiften är inkluderad i kursavgiften. Anmälan är bindande och ett inbetalningskvittot över betald anmälningsavgift skickas till dig.

Resterande kursavgift enligt kursbeskrivning faktureras till dig med slutbetalning senast 7 dagar före kursstart.

Betalning sker till Bankgiro 5279-6364. Skriv vilka steg betalningen avser, även kursdatum och din mailadress på inbetalningen respektive fakturanummer.

Avbokning

Vid eventuell avbokning betalas anmälningsavgiften ej tillbaka, men du kan välja att flytta fram din inbetalda anmälningsavgift till nästa kurstillfälle.

Om hela kursavgiften är inbetald och sjukdom eller annat hinder uppstår betalas kursavgift minus anmälningsavgift tillbaka om avbokningen sker tidigare än 1 vecka före kursstart. Vid senare avbokning betalas inget tillbaka, men det är automatiskt kostnadsfritt för dig att gå kursen vid nästa kurstillfälle.

Rabatter

Rabatter ges för utvalda kursdelar vid full betalning (anmälningsavgift och kursavgift för alla steg) minst 6 veckor före första kursdatum:

 Utbildning  Rabatt
 Ayurvedisk Yogavägledare (Steg 1-5)   16500 kr  5%

(Kostnader för praktikuppgifter mm tillkommer)

Hör av dig i god tid om du vill nyttja utbildningsrabatten så faktureringen av rabatterad kurs kan ske i tid.

Delbetalning

Det finns en delbetalningsplan för steg 1-5 Ayurvedisk Yogavägledare:

Utbildningens samtliga 5 steg inkl praktikuppgifter:
Anmälningsavgift obligatorisk 2500 kr resterande belopp 17000 kr,
vid delbetalning 10 månader 1800 kr per månad (totalt: 18000 kr).

Om det finns önskemål om en annan avbetalningsplan, kontakta Susanne för personligt upplägg.

Markera isåfall "Önskemål om delbetalning" i anmälningsformuläret.

Anmälan

Utbildningsplats reserveras efter anmälningsavgiften på 500 kr per utbildningssteg eller 2500 kr för hela utbildningen är inbetald till Bankgiro 5279-6364. Anmälningsavgiften är inkluderad i kursavgiften. Anmälan är bindande och anmälningsavgiften flyttas fram till nästa kurstillfälle vid förhinder. Ett inbetalningskvittot över betald anmälningsavgift skickas till dig.

Anmälan sker via hemsidans anmälningsformulär, välj utbildningsdatum, skriv namn, mailadress, hemadress, telefonnummer och kryssa ev. önskemål om delbetalning eller anmäl dig via telefon till Susanne Montelius tel 073 201 75 31.