Ayurveda din väg till hälsa, balans och förnöjsamhet

Älska dig själv genom att förstå din kroppstyp

Ayurveda lär dig om doshas, din kroppsliga sammansättning och temperament, på det sätt vilket du är sammanflätad med de kosmiska elementen.

Ayurveda ger dig möjlighet att lära dig att förstå din kroppstyp vilket är fantastiskt spännande och upplysande på samma gång. Genom den förståelsen kommer du också att upptäcka ett oändligt antal svar om vem du är, och om din ämnesomsättning och dina känslomässiga reaktioner.

Enligt Ayurveda, orsakas obalanser av att leva på ett sätt som överträder naturens lagar och rytmer. Genom att inte lyssna till vår egen inneboende vishet. Genom felaktig användning av sinnet och sinnena, äta mat som inte passar vår kropptyp och att ignorerar våra metaboliska rytmer och cykler av årstiderna.

I sin enkelhet baserad på naturens visdom, är den en gåva till oss människor i dagens samhälle.

Vi kan lära oss sambanden mellan vad som händer inom oss och det som sker i naturen och dra fördel av all dess kraft.

Syftet med Ayurveda är att lära oss hur våra liv kan påverkas, formas, förlängas och framförallt levas utan störningar av sjukdomar och åldrande.

Den ledande principen är att vår mentala själsliga kraft utövar det största inflytandet på kroppen, när vi är i kontakt med vårt medvetande och det är i balans skapas frihet från kroppsliga störningar.

Ayurveda ger oss även nyckeln till att ha balans i det vi praktiserar. Ett liv i harmoni är inget extremt och har ingen splittring. När vi mediterar eller praktiserar sadhana (andligt medvetande) särskilt mat sadhanas (medvetenhet om vad och hur vi äter), hjälper det oss att minnas naturens intelligens, först då kan vi få tillgång till det tidlösa vetandet.

Det är betungande att försöka upprätthålla en perfekt kropp, ett perfekt liv, och perfekt hälsa, för kraven på en sådan strävan stjäl den vitala livskraften från livet. Vad vi rimligen kan göra är att söka efter att ett liv i balans.

Välkommen hem till dig själv och ditt liv
genom att förstå essensen av Dig själv och det du skapar...

Susanne

Ayurveda en kunskap om livet som har existerat i Norden som såväl i alla visdomskulturer!

Ayurveda som begrepp har sitt ursprung i Indien och har tillämpats i Nepal, Tibet, Sri Lanka och Indonesien.

Namnet består av två ord av sanskrit, ayur som betyder liv och veda som betyder kunskap/vetenskap.

Ayurvedas ursprung går ca 10 000 år tillbaka i tiden och anses vara ett av världens äldsta holistiska hälsosystem som spridits och påverkat både österländsk och västerländsk medicin.

Livskunskap kommen ur djupt medvetande av högt utvecklade människor sk Rishis/Rishikor. Kunskapen har en muntlig tradition som lärts ut i versform fram till dess de nedtecknades på 1500-800 f.Kr., texter som främst återfinns i Artharva veda. Klassisk Ayurvedisk litteratur med verskommentarer av Charaka, Shusruta och Vagbhata är från 600-talet f.Kr. till 1000-talet e.Kr.

.